فهرست
قسمت 1 - تاریخچه حفظ قرآن

قسمت 1 - تاریخچه حفظ قرآن

  • 10 دقیقه مدت
  • 108 دریافت شده
قسمت: 1
كارشناسان مهمان کریم دولتی
نام سریالی: آموزش حفظ قرآن - کریم دولتی
در این برنامه آقای کریم دولتی به بحث درباره تاریخچه حفظ قرآن می پردازند .
حفظ قرآن از همان روزی که آیات الهی بر قلب مبارک پیامبر(ص) نازل گردید، آغاز شد و پیامبر اکرم(ص) نخستین حافظ قرآن بودند. در صدر اسلام حفظ آیات الهی نخستین گام در راه نگاهبانی از قرآن به شمار میآمد، زیرا از یک سو خط آن روز کوفی بود و به سبب نداشتن نقطه و اعراب به شکلهای مختلف خوانده میشد و از سوی دیگر تقریباً همهی مردم بیسواد بودند و تنها با حفظ قرآن می‌شد آن را حفظ کرد. در واقع اولین مرحله، مرحلهی قرائت و به خاطرسپاری قرآن بود و مرحلهی کتابت بعد از آن تحقق یافت. اولین حافظان قرآن پس از پیامبر(ص)، صحابه ایشان بودند که وقتی حضرت در نماز و هر فرصتی که پیش میآمد قرآن را با صدای بلند میخواندند، صحابه نیز همراه ایشان به فراگیری و حفظ آن میپرداختند و برای این کار علاوه بر نیت حفظ قرآن، در پی کسب ثواب نیز بودند.

قطعات صوتی

  • عنوان
    زمان
  • 10:29

مشخصات

سایر مشخصات

تصاویر

قسمت‌های دیگر

پایگاه قرآن