فهرست
قسمت 17 - تلفظ حرف واو

قسمت 17 - تلفظ حرف واو

  • 10 دقیقه مدت
  • 52 دریافت شده
قسمت: 17
كارشناسان مهمان علی فربین
نام سریالی: آموزش تجوید قرآن - علی فربین
در این برنامه جناب اقای علی فربین به آموزش تلفظ حرف واو می پردازند .
تعریف نحوه ی تلفظ حرف واو

این حرف از حروفی است که از موضع شفتان (لب ها)) صادر می گردد. تلفظ این حرف در فارسی به نحوی است که دندان های جلویی بالا بر روی لب پایین قرار می گیرد و این حرف جاری می شود اما در تلاوت قرآن به نحوی است که دندان ها هیچ دخالتی در ادای حرف ندارند به طوری که لب ها کاملاً به صورت غنچه و گِرد در آمده و حرف واو تلفظ می شود.( بدون اینکه لب ها بر یکدیگر سوار شوند) ( مانند: طرز گریه ی نوزاد یا صدای گربه )

مثال کلمه ای تلفظ حرف واو در فارسی
واویلا وانت وحید ورنامخواست


مثال کلمه ای تلفظ حرف واو در تلاوت قرآن
قل هو اله و لم یولد و إیاک نستعین و ما أدراک وانحر

قطعات صوتی

مشخصات

سایر مشخصات

تصاویر

قسمت‌های دیگر

پایگاه قرآن