فهرست
قسمت 2 - نشانه ساکن

قسمت 2 - نشانه ساکن

  • 22 دقیقه مدت
  • 114 دریافت شده
در این برنامه آقای محمدرضا حاج اسماعیلی به آموزش نشانه ساکن می پردازند .
عریف سکون
در زبان فارسی، هم حروفی که حرکت دارند و هم حروفی که بدون حرکت می باشند را بدون علامت نمایش می دهند.

مثال: ببر، عشق، کمک، همسر

در زبان قرآن، حرفی که هیچ گونه حرکت یا صدایی ندارند، را با علامت سکون ( ˆ ) بر روی آن، نمایش می دهند.

مثال:

یَسجُدُونَ (حرف یاء بدون حرکت(صدا) و ساکن است)
مِصبُاحُ ( حرف صاد بدون حرکت(صدا) و ساکن است)
حرف ساکن به تنهایی خوانده نمی شود، بلکه به همراه حرف متحرّک قبل از خود، به یک بخش خوانده می شود
مثلاً در کلمه ی یَمنَعُونَ ( یَم نَ عُو نَ )، میم ساکن همراه با حرف ماقبل خود (یاء مفتوح)، به یک بخش خوانده می شوند.

شکل علامت سکون، از ابتدای کلمه ی « خفیف » گرفته شده و نشانگر خفیف و سبک تلفظ شدن حرف ساکن در مقابل حرف متحرک یا مشدّد می باشد. و به خاطر کاربرد زیاد و اختصار، نقطه و دنباله آن را حذف نموده اند.

قطعات صوتی

  • عنوان
    زمان
  • 22:29

مشخصات

سایر مشخصات

تصاویر

قسمت‌های دیگر

پایگاه قرآن