فهرست
قسمت 2 - رموز وقف سجاوندی

قسمت 2 - رموز وقف سجاوندی

  • 30 دقیقه مدت
  • 70 دریافت شده
قسمت: 2
كارشناسان مهمان آقای مهدوی
نام سریالی: آموزش روخوانی قرآن - آقای مهدوی
در این برنامه استاد مهدوی به آموزش رموز وقف سجاوندی می پردازند .
علائم وقف :
میم کوچک : نشانه وقف لازم است صد در صد است چون ممکن است حلال خدا حرام و حرام خدا حلال شود .
ط : نشانه وقف مطلق است زیرا که جمله تمام شده و به جمله بعد مربوط نیست .
ج : نشانه وقف جایز است و پنجاه درصد است وقف و وصل هر دو یکی است ولی وقف بهتر است و وصل اشکال ندارد .
ز : نشانه وقف مجوز است وصل بهتر است ولی در صورت کمبود نفس وقف اشکال ندارد .
ص : نشانه وقف مرخص است و از اجازه می آید که بر سر داستان های طولانی قرآن می آید .
لا : نشانه وقف منوع است و نباید وقف کنیم ولی در صورتی که بر سر آیه آید اشکال ندارد زیرا که وقف بر سر آیه سنت رسول خدا بوده است .
در این میان برخی علائم وقف وجود دارند که عرب ها آنها را تعیین کرده اند و شامل موارد زیر می شود :
قلی : نشانه این است که وقف بهتر است ولی وصل نیز اشکال ندارد .
صلی : نشانه این است که وصل بهتر است ولی وقف نیز اشکال ندارد .
مجموعه سه نقطه ای : نشانه وقف معانقه یا مراقبه است ( یعنی دست بر گردن شدن , هم عنق شدن , مراقب هم بودن ) وقف بر سر یکی از آنها الزامی است پس اگر اولی را وقف کردیم باید دومی را وصل کنیم ولی اگر اولی را وصل کردیم باید دومی را وقف کنیم .
نکته : در هنگام خواندن قلی و صلی را باید قلا و صلا بخوانید .

قطعات صوتی

  • عنوان
    زمان
  • 30:59

مشخصات

سایر مشخصات

تصاویر

قسمت‌های دیگر

پایگاه قرآن