فهرست
قسمت 4  - وقف در قرائت ابن کثیر مکی

قسمت 4 - وقف در قرائت ابن کثیر مکی

  • 26 دقیقه مدت
  • 52 دریافت شده
قسمت: 4
كارشناسان مهمان کریم دولتی
نام سریالی: قرآن و قرائات - کریم دولتی
در این برنامه آقای کریم دولتی به آموزش وقف در قرائت ابن کثیر مکی می پردازد.
وقف بر مرسوم الخط:

به روایت بزی (مثل کسائی) در وقف بر کلمه هیهات (مؤمنون//36) به هاء وقف کرده، ابن کثیر در وقف بر کلمه یااَبَتِ (یوسف، مریم، قصص، صافات) مثل ابن عامر به هاء وقف کرده است.


ابن کثیر تاء تأنیث را در کلماتی که به تاء کشیده نوشته شده (مثل ابو عمرو و کسائی) به هاء وقف کرده، مثل: بِقیتُ الله خَیرٌ لَکُم (هود//86) ، وَاذْکُرُوا نِعمَتَ اللهِ عَلَیکُم (فاطر//3) ، و به روایت بزی، در وقف بر کلمات:
فیمَ، بِمَ، مِمَّ، عَمَّ، لِمَ با الحاق هاء سکت وقف کرده، و در وجه دیگر، بر طبق نوشته قرآنی بدون هاء سکت وقف نموده است.


در چهار موضع که سکت به روایت حفص آمده: عِوَجاً قَیماً (کهف//1-2) ، مَرقَدِنا هذا (یس//52) ، مَن رّاقٍ (قیامت//27) ، بَل رّانَ (مطففین//14) به ترک سکت و ادغام نون مِنْ و لام بَل در راء بعد خوانده است.

قطعات صوتی

  • عنوان
    زمان
  • 26:41

مشخصات

سایر مشخصات

تصاویر

قسمت‌های دیگر

پایگاه قرآن