فهرست
قسمت 5  - ادغام کبیر در قرائت حمزه کوفی

قسمت 5 - ادغام کبیر در قرائت حمزه کوفی

  • 27 دقیقه مدت
  • 57 دریافت شده
قسمت: 5
كارشناسان مهمان کریم دولتی
نام سریالی: قرآن و قرائات - کریم دولتی
در این برنامه آقای کریم دولتی به آموزش ادغام کبیر در قرائت حمزه کوفی می پردازد.
در ادغام تنوین و نون ساکنه:

در لام و راء بدون غنه، و ادغام در نون و میم با غنه (مثل همه قراء) ، و ادغام تنوین و نون ساکنه در واو و یاء به روایت خلف بدون غنه، ولی روایت خلاد با غنه از حمزه روایت شده. و در اظهار نون ساکنه بعد از واو و یاء در کلمه واحده، مثل: الدنیا، بنیان، صنوان، قنوان، و در حروف مقطعه نون یس، و در واو بعد آن، و نون در: ن و القلم مثل حفص به اظهار اقدام کرده، و نون طسم (شعراء، قصص) را در نزد میم به اظهار، و در طس (نمل) به اخفاء نون خوانده است.

ادغامات: حمزه، ذال إذ را فقط در تاء و دال ادغام کرده، مثل: اِذ تَّخلُقُ، اِذ دَّخَلُوا. و ذال ساکنه را در تاء عُذتُّ و تاء فَنَبَذتّها و اتَّخَذتُّ و سایر صیغ آن ادغام نموده. و خلاد اذ را در 5 حرف: (ت، ز، ص، د، س) ادغام نموده است، مثل: اِذ صَّرَفنا، اِذ سَّمعتَمُوهُ، اِذ زَّینَ. حمزه، دال قد را در هشت حرف: (ج، ذ، ز، س، ش، ص، ض، ظ) ادغام کرده و دال ساکنه را در ثاء، مثل: یرد ثَّوابَ الدُّنیا (آل عمران// 145) ، و دال ملفوظه از صاد را در ذال کهیعص ذکر (مریم) ادغام کرده است. و تاء تأنیث را در شش حرف (ث، ج، ز، س، ص، ظ) ادغام نموده، مثل: کَذَّبَت ثَّمودُ، نَضِجَت جُّلُودُهُم، خَبَت زّدْناهُمْ.

لام بل و هل را که در مقابل هشت حرف قرار گرفته حمزه در سه حرف به ادغام مبادرت کرده و آنها (ت، ث، س) می‌باشند، مثل: هَل تَّری، بَل تَّأتیهُم، هَل ثُوِّبَ، بَل سَّوَّلتْ، و از خلاد- به اختلاف- در بَل طّبَعَ ادغام روایت شده است، و خلف آنرا به اظهار آورده.

حمزه، ثاء را در تاء اُورِثتُمُوها (اعراف// 43، زخرف// 72) ، لَبِثتَّ، کَم لَبِثتُّم و صیغ دیگر آن، و ثاء را در یلْهَث ذّلک (اعراف// 176) ادغام نموده، باء را در میم اِرکَب مَّعَنا (هود// 42) به ادغام، (در کتاب التیسیر به اظهار، و از خلاد به اختلاف آمده) ، و یعَذِّب مَّنْ یشاء (بقره// 284) را به سکون باء قراءت، و باء را در میم ادغام کرده است، در نَخلُقُکُّم (مرسلات//20) قاف را در کاف به ادغام خوانده است.

به روایت از خلاد حمزه باء را در فاء که در پنج موضع قرآن کریم نزد هم قرار گرفته‌اند، ادغام کرده است، اِنْ تَعْجَبْ فَّعَجَبٌ (رعد// 5) ، وَ مَنْ لَمْ یتُبْ فّاولئک (حجرات// 11) ، اِذْهَب فَّمَن تَبِعَکَ (اسراء// 63) ، فَاذْهَب فَّاِنَّ لَکَ (طه// 97) ، اَو یغْلِب فَّسَوْفَ (نساء// 74) ، و به روایت خلف، تمام پنج مورد را به اظهار خوانده است.

حمزه، بَیَّتَ طّائفةٌ (نساء// 81) را به ادغام تاء در طاء، و اَتُمدُونِّن بمالٍ (نمل// 36) را به ادغام نون در نون با مد اشباع حاصله، و در کلمات وَ الصّافّات صَّفّاً، فَالزّاجرات زَّجراً، فَالتّالیات ذّکراً (صافات) ، وَالذّاریات ذَّرواً (ذاریات) تاء را در صاد، و ز و ذال به ادغام کبیر با سوسی موافقت نموده است. روایت خلاد از حمزه ادغام تاء در ذال و صاد است، و فَالمُلقیات ذِّکراً (مرسلات// 5) و فَالمُغیرات صُّبْحاً (عادیات// 3) به دو وجه ذکر شده است.

قطعات صوتی

  • عنوان
    زمان
  • 27:38

مشخصات

سایر مشخصات

تصاویر

قسمت‌های دیگر

پایگاه قرآن