فهرست
قسمت 6  - ادغام صغیر در قرائت حمزه کوفی

قسمت 6 - ادغام صغیر در قرائت حمزه کوفی

  • 29 دقیقه مدت
  • 48 دریافت شده
قسمت: 6
كارشناسان مهمان کریم دولتی
نام سریالی: قرآن و قرائات - کریم دولتی
در این برنامه آقای کریم دولتی به آموزش ادغام صغیر در قرائت حمزه کوفی می پردازد.
اصول قرائت عاصم کوفی

← اصل اول

اعتدال در ادغام : ادغام در قرائت عاصم کوفی، محدود به ادغام صغیر است و در قرائت او ادغام کبیر وجود ندارد. ادغام صغیر نیز محدود به ادغام متماثلین یا متجانسین و متقاربین است.

← اصل دوم

احتراز از اماله : در قرائت عاصم تقریبا اماله وجود ندارد. تنها یک مورد اماله «الف» در قرائت وی هست: «مجریها» که به اماله بینابین قرائت کرده است.

← اصل سوم

پرهیز از سکت: در سراسر قرآن از عاصم کوفی تنها چهار مورد سکت روایت شده است:

الف) (عوجا قیما)؛
ب) (من مرقدنا هذا)؛
ج) (من راق)؛
د) (بل ران).

← اصل چهارم

تحقیق همزه: تمام همزه‌های مفرده و مزدوجه در قرائت عاصم، به تحقیق قرائت شده‌اند. دو کلمه «کفوا» و «هزوا» از این قاعده مستثنا و یک مورد هم به قرائت تسهیل است؛ یعنی کلمه «ءاعجمی» که همزه دوم را به تسهیل قرائت کرده است.

← اصل پنجم

وقف: عاصم کوفی بر طبق مرسوم مصحف، هنگام وقف بر کلمات قرآنی، وقف می‌کند.

← اصل ششم

مد: مدهای منفصل و متصل را مانند ابن عامر و کسائی به طور یکسان به توسط قرائت کرده است.
عاصم میان دو سوره (یعنی در پایان هر سوره و آغاز سوره بعد) «بسم الله الرحمن الرحیم» را تلاوت می‌کرد و قرائت وی در این گونه موارد به سه صورت وقف، وصل و سکت نقل شده است.

شیوه قرائت عاصم

شیوه قرائت عاصم کوفی را ترتیل آرام و پیوسته، اما نه بی حال و سست، بلکه توام با طنین و آهنگ وصف کرده‌اند. عاصم به همزه‌ها و مدها عنایت داشت و محکم و استوار قرائت می‌کرد و فصاحت و اتقان و تحریر و تجوید را یکجا جمع کرده بود.

همچنین وی از همه قرای سبعه و راویان مشهورشان به حسن صوت و تجوید در قرائت مشهورتر است.

قطعات صوتی

  • عنوان
    زمان
  • 29:03

مشخصات

سایر مشخصات

تصاویر

قسمت‌های دیگر

پایگاه قرآن