فهرست
جزء 30- قرآن - سوره مبارکه نازعات

جزء 30- قرآن - سوره مبارکه نازعات

  • 4 دقیقه مدت
  • 7 دریافت شده
قسمت: 145
كارشناسان مهمان استاد معتز آقائی
نام سریالی: سوره مبارکه نازعات
در این برنامه کارشناس محترم جناب استاد معتز آقائی به مرور و توضیحات مبتنی بر حفظ آیات شریفه 23 الی 27 از سوره مبارکه نازعات می پردازند.
سوره مبارکه نازعات آیات 23 تا 27

و گروهى را فراهم آورد [و] ندا درداد (23)

فَحَشَرَ فَنَادَى ﴿23﴾


و گفت پروردگار بزرگتر شما منم (24)

فَقَالَ أَنَا رَبُّکُمُ الْأَعْلَى ﴿24﴾


و خدا [هم] او را به کیفر دنیا و آخرت گرفتار کرد (25)

فَأَخَذَهُ اللَّهُ نَکَالَ الْآخِرَةِ وَالْأُولَى ﴿25﴾


در حقیقت براى هر کس که [از خدا] بترسد در این [ماجرا] عبرتى است (26)

إِنَّ فِی ذَلِکَ لَعِبْرَةً لِّمَن یَخْشَى ﴿26﴾


آیا آفرینش شما دشوارتر است‏یا آسمانى که [او] آن را برپا کرده است (27)

أَأَنتُمْ أَشَدُّ خَلْقًا أَمِ السَّمَاء بَنَاهَا ﴿27﴾

قطعات صوتی

مشخصات

سایر مشخصات

تصاویر

قسمت‌های دیگر

پایگاه قرآن