فهرست
جزء 30- قرآن - سوره مبارکه نازعات

جزء 30- قرآن - سوره مبارکه نازعات

  • 4 دقیقه مدت
  • 11 دریافت شده
قسمت: 146
كارشناسان مهمان استاد معتز آقائی
نام سریالی: حفظ و مرور سوره‌های قرآن
در این برنامه کارشناس محترم جناب استاد معتز آقائی به مرور و توضیحات مبتنی بر حفظ آیات شریفه 28 الی 32 از سوره مبارکه نازعات می پردازند.
سوره مبارکه نازعات آیات 28 الی 32

سقفش را برافراشت و آن را [به اندازه معین] درست کرد (28)

رَفَعَ سَمْکَهَا فَسَوَّاهَا ﴿28﴾


و شبش را تیره و روزش را آشکار گردانید (29)

وَأَغْطَشَ لَیْلَهَا وَأَخْرَجَ ضُحَاهَا ﴿29﴾


و پس از آن زمین را با غلتانیدن گسترد (30)

وَالْأَرْضَ بَعْدَ ذَلِکَ دَحَاهَا ﴿30﴾


آبش و چراگاهش را از آن بیرون آورد (31)

أَخْرَجَ مِنْهَا مَاءهَا وَمَرْعَاهَا ﴿31﴾


و کوهها را لنگر آن گردانید (32)

وَالْجِبَالَ أَرْسَاهَا ﴿32﴾

قطعات صوتی

مشخصات

سایر مشخصات

تصاویر

قسمت‌های دیگر

پایگاه قرآن