فهرست
قله های تلاوت

قله های تلاوت

  • 10 دقیقه مدت
  • 30 دریافت شده
قسمت: 1
نام سریالی: قله های تلاوت
معرفی برجسته ترین تلاوت های قاریان جهان، این برنامه به معرفی فرازهایی از پنج تلاوت زیبا و برجسته مرحوم استاد محمدصدیق منشأوی می پردازد.
در اولین تلاوت، آیاتی از سوره های مبارکه حشر، طارق، فجر، حمد و پنج آیه اول سوره مبارکه بقره که از زیباترین تلاوت های استاد است را خواهیم شنید. تلاوتی محزون همراه با تکنیک بالای صوتی و لحنی با استحکام که ایشان در مسجد اموی دمشق به مدت 43 دقیقه قرائت نمودند.

تلاوت بی نظیر بعدی فرازهایی از سوره مبارکه توبه آیات 38 تا 43 است که استاد در مسجدالاقصی تلاوت نمودند. این تلاوت هم از زیبا ترین تلاوت های استاد منشاوی است.

در فراز دیگری از این برنامه، تلاوتی زیبا از استاد منشأوی را از قصرالخلد طرابلس در لیبی می شنویم که آیاتی از سوره مبارکه غافر است. استاد به مدت 50 دقیقه قرائت نمودند و از شاهکارهای استثنایی این استاد برجسته قرآن کریم محسوب می شود.

در بخشی دیگر، تلاوتی بینظیر از استاد مرحوم محمدصدیق منشأوی خواهیم شنید که در سال 1966 در مسجدالکبیر کویت اجرا نمودند که شامل سوره های مبارکه حشر، علق، حمد، بقره و آیات پایانی ربناهای سوره بقره است.

در آخرین بخش نیز بار دیگر تلاوت مشهور این استاد مرحوم را از مسجد اموی دمشق می شنویم که شامل آیاتی از سوره های روم، ضحی، حمد، شرح و بقره بوده و در دو فراز مختلف پخش می شود.

قطعات صوتی

  • عنوان
    زمان
  • 10:32

مشخصات

سایر مشخصات

تصاویر

قسمت‌های دیگر

پایگاه قرآن