فهرست
قسمت 1 - حروف و الفبای عربی

قسمت 1 - حروف و الفبای عربی

  • 17 دقیقه مدت
  • 1364 دریافت شده
جناب آقای حسینعلی شریف در اولین جلسه از آموزش تجوید قرآن به حروف و الفبای عربی میپردازند. و تلفظ درست حروف را بیان می نماید.
یکی از درهای ورود به اقیانوس پر نعمت و بابرکت قران،فراگیری روخوانی قران کریم است که می توان ان را گام اول اشنایی نام برد.
در این برنامه با مهارت صحیح خوانی و تند خوانی قران اشنا خواهید شد.
حروف عربی شامل 28 حرف است.
در این برنامه با تلفظ صحیح و ویژه تک تک حروف آشنا خواهید شد.
در بین این حروف 7 حرف به صورت پر حجم تلفظ و 21 حرف دیگر کم حجم تلفظ می شوند.

قطعات صوتی

  • عنوان
    زمان
  • 17:32

مشخصات

سایر مشخصات

تصاویر

قسمت‌های دیگر

پایگاه قرآن