فهرست
قسمت 2- فتحه کوتاه و کشیده

قسمت 2- فتحه کوتاه و کشیده

  • 20 دقیقه مدت
  • 371 دریافت شده
جناب آقای حسینعلی شریف در دومین جلسه آموزش تجوید قران به موضوع آشنایی با فتحه کوتاه و کشیده می پردازد.
حروف زبان عربی نیز با حرکات و علامات تلفظ می شوند .
فتحه یکی از علامات و حرکاتی است که به دو شکل به کار می رود.
فتحه کوتاه و فتحه کشیده.
در این برنامه با ذکر مثال هایی آموزش برای مخاطبین ملموس خواهد شد.
برای تمرین نیز سوره مبارکه فلق توصیه می شود.

قطعات صوتی

  • عنوان
    زمان
  • 20:11

مشخصات

سایر مشخصات

تصاویر

قسمت‌های دیگر

پایگاه قرآن