فهرست
قسمت 5 - علامت سکون

قسمت 5 - علامت سکون

  • 19 دقیقه مدت
  • 69 دریافت شده
جناب آقای حسینعلی شریف در جلسه پنجم آموزش تجوید قران به موضوع آشنایی با علامت سکون می پردازد.
در این درس نیز با یکی از علامت های قرآنی آشنا می شویم.
نام این علامت سکون است.
برای خواندن حرفی که بر روی آن علامت سکون قرار گرفته باید از حرف قبل آن که دارای حرکت است کمک بگیریم تا بتوانیم حرف سکون دار را بخوانیم.
حرفی که دارای علامت سکون باشد به تنهایی خوانده نمی شود.

قطعات صوتی

  • عنوان
    زمان
  • 19:47

مشخصات

سایر مشخصات

تصاویر

قسمت‌های دیگر

پایگاه قرآن