فهرست
قسمت  10 ، همزه و حروف ناخوانا

قسمت 10 ، همزه و حروف ناخوانا

  • 21 دقیقه مدت
  • 89 دریافت شده
جناب آقای حسینعلی شریف در دهمین جلسه آموزش تجوید قرآن به موضوع آشنایی با حروف ناخوانا می پردازد.
در این برنامه با حروفی که همراه حرف همزه نوشته شده اما خوانده نمی شوند آشنا می شوید.
حرف همزه گاهی همراه با "الف" می آید.
حرف همزه گاهی با حرف "واو " همراه می شود.
واو هایی که در زیر همزه قرار می گیرند خوانده نمی شود و یک حرف ناخوانا به شمار می رود.
اگر حرف همزه در کنار "واو" یا قبل از آن قرار گیرد حرف همزه با ضمه کشیده خوانده می شود . کافی ست برای شناسایی حروف ناخوانا با علامت آن آشنا شوید.

قطعات صوتی

  • عنوان
    زمان
  • 21:32

مشخصات

سایر مشخصات

تصاویر

قسمت‌های دیگر

پایگاه قرآن