فهرست
قسمت 11 ، وقف

قسمت 11 ، وقف

  • 19 دقیقه مدت
  • 62 دریافت شده
جناب آقای حسینعلی شریف در یازدهمین جلسه آموزش تجوید قران به موضوع آشنایی با چگونگی وقف بر پایان کلمات می پردازد.
وقف در لغت به معنای ایستادن و ساکن کردن حرف آخر کلمه می باشد.
وقف معمولا به خاطر حفظ معنای عبارت در آن آیه یا برای تجدید نفس به کار می رود .
کلماتی که حرف آخر آن ها دارای یکی از حرکات : فتحه کوتاه،کسره کوتاه،ضمه کوتاه،تنوین جر و یا تنوین رفع باشد در چنین مواقعی آن حرکت به سکون تبدیل می شود.

قطعات صوتی

  • عنوان
    زمان
  • 19:07

مشخصات

سایر مشخصات

تصاویر

قسمت‌های دیگر

پایگاه قرآن