فهرست
قسمت  16،تلفظ حروف در قرآن

قسمت 16،تلفظ حروف در قرآن

  • 20 دقیقه مدت
  • 190 دریافت شده
جناب آقای حسینعلی شریف در شانزدهمین جلسه آموزش تجوید قران به موضوع آشنایی با تلفظ صحیح حروف قرآن می پردازد.
در این برنامه به آشنایی با تلفظ صحیح حروف(صاد،ضاد،طا)می پردازیم.
این حروف باید درشت تلفظ شوند و زمان تلفظ ، صدای آن ها مقداری به عقب دهان کشیده شود.
حرف صاد همانند حرف سین فارسی تلفظ می شود با این تفاوت که صدای آن کمی به عقب دهان کشیده می شود و درشت تر از سین فارسی نیز بیان می شود.
حرف ضاد از برخورد کناری زبان سمت چپ و یا راست به پهلوی دندان آسیای بالا به تلفظ در می آید .
این حرف تقریبا صدایی شبیه صدای حرف دال دارد.
شایان ذکر است که حرف دال نیز جزء 7 حرفی است که باید در زبان عربی درشت تلفظ شود.

قطعات صوتی

  • عنوان
    زمان
  • 20:26

مشخصات

سایر مشخصات

تصاویر

قسمت‌های دیگر

پایگاه قرآن