فهرست
قسمت 34،تلفظ صحیح حروف

قسمت 34،تلفظ صحیح حروف

  • 24 دقیقه مدت
  • 141 دریافت شده
آقای حسینعلی شریف در سی و چهارمین جلسه آموزش تجوید قرآن به موضوع آشنایی با تلفظ صحیح حروف می پردازد.
در این برنامه با تلفظ صحیح دو حرف از حروف الفبای عربی آشنا می شوید.
تلفظ حرف (طا و ثا).
حرف طا:از برخورد سر زبان به سقف دهان تلفظ می شود.
یعنی زبان با چروکهای سقف دهان برخورد می کند .
برای تولید حرف "طا" زبان و سقف دهان ، راه عبور هوا را به طور لحظه ای مسدود می کنند و هنگام خروج هوا ،بدون اینکه تارهای صوتی به ارتعاش در بیایند ،صدای حرف "طا" ساخته می شود.
نام حرف چهارم الفبای عربی "ثا" است .حرف "ثا" از برخورد سر زبان ، به پشت سر دندانهای پیشین بالا ، تلفظ می شود. وقتی این حرف تولید
می شود ، هوای سازنده آن از محل برخورد سر زبان و پشت سر دندانهای پیشین بالا ، به صورت سایشی خارج می شود.

قطعات صوتی

  • عنوان
    زمان
  • 24:32

مشخصات

سایر مشخصات

تصاویر

قسمت‌های دیگر

پایگاه قرآن