فهرست
قسمت 36 ، تلفظ حروف

قسمت 36 ، تلفظ حروف

  • 23 دقیقه مدت
  • 194 دریافت شده
آقای حسینعلی شریف در سی و ششمین جلسه آموزش تجوید قرآن به موضوع آشنایی با تلفظ صحیح حروف می پردازد.
در این برنامه با تلفظ صحیح حروف (خا و دال)آشنا خواهید شد.
حرف "خا" مانند "خ" فارسی تلفظ می شود.
برای تلفظ حرف "خا" انتهای حفره حلق که متصل به دهان است ، باریک تر می شود و هوای سازنده آن ، بدون اینکه تارهای صوتی را به ارتعاش در بیاورد در حال عبور از این محل صدای حرف "خ" را تولید می کند.
حرف "دال" نام حرف هشتم ار حروف الفبای عربی ست . این حرف مثل "دال" فارسی، از برخورد روی سر زبان به حد فاصل لثه ی دندانهای پیشین بالا و چین خوردگی های سقف دهان تلفظ می شود .

قطعات صوتی

  • عنوان
    زمان
  • 23:12

مشخصات

سایر مشخصات

تصاویر

قسمت‌های دیگر

پایگاه قرآن