فهرست
قسمت 38 ، تلفظ حروف "سین" و  "زا "

قسمت 38 ، تلفظ حروف "سین" و "زا "

  • 22 دقیقه مدت
  • 96 دریافت شده
آقای حسینعلی شریف در سی و هشتمین جلسه آموزش تجوید قرآن به موضوع آشنایی با تلفظ صحیح حروف می پردازد.
در این برنامه با تلفظ صحیح دو حرف "سین" و "زا " آشنا می شوید.
حرف "سین" دوازدهمین حرف از حروف الفبای عربی است.
برای تلفظ این حرف، مانند حرف "سین" فارسی دندان های پایین و بالا به یکدیگر نزدیک می شود و سر زبان نیز ،پشت دندان های پیشین پایین قرار می گیرد و هوای سازنده این حرف ،با کمی فشار از گذرگاهی که بین روی سر زبان و لثه ی دندان های پیشین بالایی ایجاد شده ،به طور سایشی خارج و صدای حرف سین بدون اینکه تارهای صوتی را به ارتعاش در بیاورد تولید می شود.

قطعات صوتی

  • عنوان
    زمان
  • 22:25

مشخصات

سایر مشخصات

تصاویر

قسمت‌های دیگر

پایگاه قرآن