فهرست
قسمت 39 ، تلفظ حروف

قسمت 39 ، تلفظ حروف

  • 23 دقیقه مدت
  • 73 دریافت شده
آقای حسینعلی شریف در سی و نهمین جلسه آموزش تجوید قرآن به موضوع آشنایی با تلفظ صحیح حروف می پردازد.
در این برنامه با تلفظ صحیح حروف "شین" و "صاد" در زبان عربی آشنا خواهید شد.
"شین" سیزدهمین حرف از حروف الفبای عربی است.
این حرف از بین سقف دهان و وسط زبان به تلفظ در می آید .
هنگامی که وسط زبان به سقف دهان نزدیک می شود ، مجرای تنگی در این ناحیه بوجود می آید ،که اگر هوا با کمی فشار به صورت سایشی و بدون ارتعاش تارهای صوتی، از این مجرا عبور کند صدای حرف شین تولید می شود.
استاد در این برنامه حرف شین را با حرکات و علامت های مختلف مثال می زند تا آموزش برای مخاطبین ساده تر و ملموس تر باشد.

قطعات صوتی

  • عنوان
    زمان
  • 23:01

مشخصات

سایر مشخصات

تصاویر

قسمت‌های دیگر

پایگاه قرآن