فهرست
قسمت 42 ، تلفظ حر ضاد

قسمت 42 ، تلفظ حر ضاد

  • 23 دقیقه مدت
  • 65 دریافت شده
آقای حسینعلی شریف در چهل و دومین جلسه آموزش تجوید قرآن به موضوع آشنایی با تلفظ صحیح حروف می پردازد.
در این برنامه با تلفظ صحیح حرف "ضاد" آشنا می شوید.
برای تلفظ حرف "ضاد" کناره زبان از دو طرف به پهلوی دندان های آسیای بالا برخورد می کند و بدون آنکه جای زبان تغییر کند هوای سازنده حرف از بین زبان و دندان های آسیای بالا بصورت سایشی عبور و تارهای صوتی را به ارتعاش در می آورد.
از انبیا و بزرگان دین سفارش بسیاری مبنی بر خواند قرآن آمده است.
درجات بهشت بر اساس تعداد آیات قرآن تقسیم شده است و هر کس هر مقدار که با قرآن آشنا باشد درجات بهشت را طى مى‌کند.
براى تلاوت قرآن کریم فضایل، آثار و فواید دنیایى و آخرتى فراوانى بیان شده است: بارورى ایمان، صفاى دل، تخفیف گناهان، عبادت برتر، برخوردارى از ثواب فرشتگان و پیامبران، هم‌نشینى با فرشتگان، پیمودن درجات کمال و ترقى در بهشت، درمان بیمارى‌هاى روحى، رفع غم و اندوه، روشنایى دیدگان، مونس تنهایى، عمر با برکت، استجابت دعا، صفاى خانه، رفع عذاب از پدر و مادر و‌...‌.
شایان توجه است که پیمودن مراتب کمال قرائت، هم‌چون رسیدن به مرحله تدبّر و عمل، مستوجب کمال ثواب و رضاى الهى و دریافت خیرات بیشتر و بهتر مى‌شود.

قطعات صوتی

  • عنوان
    زمان
  • 23:43

مشخصات

سایر مشخصات

تصاویر

قسمت‌های دیگر

پایگاه قرآن