فهرست
قسمت 46 ، تلفظ حروف

قسمت 46 ، تلفظ حروف

  • 24 دقیقه مدت
  • 37 دریافت شده
آقای حسینعلی شریف در چهل و ششمین جلسه آموزش تجوید قران به موضوع آشنایی با تلفظ صحیح حروف می پردازد.
در این برنامه با تلفظ صحیح حروف لام و میم آشنا می شوید.
لام بیست و سومین حرف از حروف زبان عربی است.
لام در عربی مثل لام فارسی به واسطه اتصال سر زبان به لثه دندان های نیش و پیشین بالا از کناره های زبان تلفظ می شود.
میم بیست و چهارمین حرف از حروف زبان عربی است.
برای درک بهتر مطلب مثال هایی در این برنامه ذکر شده است.

قطعات صوتی

  • عنوان
    زمان
  • 24:06

مشخصات

سایر مشخصات

تصاویر

قسمت‌های دیگر

پایگاه قرآن