فهرست
قسمت 8 ، سبک قاریان مصری

قسمت 8 ، سبک قاریان مصری

  • 28 دقیقه مدت
  • 1062 دریافت شده
قسمت: 8
كارشناسان مهمان احمد ابوالقاسمی
نام سریالی: آموزش صوت و لحن قرآن کریم
جناب آقای احمد ابوالقاسمی در هشتمین جلسه آموزش صوت و لحن قران به موضوع تحلیلی بر سبک قاریان مصری می پردازد.
تفاوت قاریان مصری با ما این است که آن ها خیلی بیشتر از ما قرائت شنیدند. در تلاوت قاریان مصری چند نوع سبک وجود دارد. در تلاوت قران قاری باید تمام نقاط خالی کار هنری خود را پر کند. اگر تمام تلاوت های قاریان مصری را بررسی کنیم تقریبا تمام قرائت آن ها دارای مقدمه و قسمت دوم است. چطور قاریان وارد قسمت دوم می شوند؟ معمولا تمام تلاوت ها با آهنگ بیات شروع می شود. مقدمه های تلاوت ها با یکدیگر تفاوت دارد.
تقریبا 5 نوع مقدمه چینی در سبک های اساتید مصری وجود دارد.

قطعات صوتی

  • عنوان
    زمان
  • 28:54

مشخصات

سایر مشخصات

تصاویر

قسمت‌های دیگر

پایگاه قرآن