فهرست
جلسه 9، جایگاه صوت

جلسه 9، جایگاه صوت

  • 24 دقیقه مدت
  • 781 دریافت شده
قسمت: 9
كارشناسان مهمان احمد ابوالقاسمی
نام سریالی: آموزش صوت و لحن قرآن کریم
جناب آقای احمد ابوالقاسمی در نهمین جلسه آموزش صوت و لحن قران به موضوع نشریح جایگاه صوت می پردازد.
در این برنامه به مخاطبین توصیه می شود که چند استاد را انتخاب و به نوارهای آن ها گوش دهند تا طی بررسی خود نوع تلاوت خود را پیدا کنید.
وقتی که یک قاری توانست جایگاه صوتی خود را پیدا کند آنگاه مقدمه ای را پیدا می کند که مناسب باشد و بتواند جایگاه صوتی خود را حفظ کند.
درجات صوتی یا فواصل صوتی اگر به خوبی و مناسب استفاده شوند، در روح و جان مخاطب تأثیر زیادی دارند.
یکی از مهمترین مسائلی که در ایجاد لطافت در تلاوت نقش اساسی دارد، طنین یا رنگ صوت است. طنین ویژگی خاص صوت است که باعث تمایز اصوات از یکدیگر می شود. شکل و فرم خاص صدای هر کس بر جذابیت صوت می افزاید. قطعاً اولین چیزی که در نظر شنونده نمایان شده و بیشترین نقش را در صوت بازی می کند، طنین صوت باشد. طنین صوت اساتیدی همچون عبدالباسط محمد عبدالصمد، محمد صدیق منشاوی، شحات محمد انور و ….. کاملاً برای شنوندگان ملموس و محسوس می باشد.

قطعات صوتی

  • عنوان
    زمان
  • 24:45

مشخصات

سایر مشخصات

تصاویر

قسمت‌های دیگر

پایگاه قرآن