فهرست
جلسه 21، تمرین صوت

جلسه 21، تمرین صوت

  • 29 دقیقه مدت
  • 860 دریافت شده
قسمت: 21
كارشناسان مهمان احمد ابوالقاسمی
نام سریالی: آموزش صوت و لحن قرآن کریم
جناب آقای احمد ابوالقاسمی در بیست و یکمین جلسه آموزش صوت و لحن قران به موضوع تمرین صوت می پردازد.
قرائت قرآن به گونه ترتیل (در معنای اصطلاحی قاریان قرآن) واجب نیست؛ گر چه مستحب موکد است، اما صحیح خواندن قرآن در نماز واجب است و در غیر نماز باید تا حد امکان سعی شود قرائت صحیح باشد. بهتر است قرآن را با صوت زیبا قرائت کنیم. قرائت به شیوه ترتیل چنان که بین قاریان قرآن مرسوم است دارای مزایایی است؛ از جمله: 1. نه بدان سرعت است که نتوان قواعد تجویدی را رعایت کرد و نه بدان کندی است که آیات کمتری قرائت شود.
2. فرصت کافی برای تدبر در معانی برای کسانی که آشنایی اجمالی با زبان عربی دارند، به دست می دهد. بنابراین سعی در فراگیری این شیوه قرائت، شما را از مزایای یاد شده بهره مند می سازد.

قطعات صوتی

  • عنوان
    زمان
  • 29:08

مشخصات

سایر مشخصات

تصاویر

قسمت‌های دیگر

پایگاه قرآن