فهرست
جلسه 26، رست خوانی

جلسه 26، رست خوانی

  • 29 دقیقه مدت
  • 704 دریافت شده
قسمت: 26
كارشناسان مهمان احمد ابوالقاسمی
نام سریالی: آموزش صوت و لحن قرآن کریم
جناب آقای احمد ابوالقاسمی در بیست و ششمین جلسه آموزش صوت و لحن قران به موضوع آشنایی با اصول رست خوانی می پردازد.
معنای لغوی: رست یا راست به معنی حقیقت و درستی به کار می رود. رست کلمه‌ای تازی است. به معنای مستقیم این مقام در مغرب به اسم «استهلال» شناخته می‌شود. گستردگی و پیشینه: این مقام در تمامی بلاد مسلمین کاربرد داشته و دارد عده‌ای معتقدند که این مقام از دیرباز ماهیت و حقیقت خود را حفظ کرده و تا به امروز پابرجا مانده است. در قرون وسطا این مقام به عنوان اولین و اصلی‌ترین مقامات موسیقی بوده و امروزه اعراب آن را در جایگاه دوم بعد از بیات قرار داده‌اند و لقب «اب النغمات یا پدر نغمات» و در پاره‌ای از موارد نام «ملک‌النغمات» را به خود گرفته است.

قطعات صوتی

  • عنوان
    زمان
  • 29:12

مشخصات

سایر مشخصات

تصاویر

قسمت‌های دیگر

پایگاه قرآن