فهرست
قسمت 4، بسمله (بسم لله)

قسمت 4، بسمله (بسم لله)

  • 16 دقیقه مدت
  • 215 دریافت شده
جناب آقای پورزرگری در این برنامه به موضوع بسمله و به آموزش احکام حروف می پردازد.
عبارت بسم الله الرحمن الرحیم در قرآن کریم 114 بار بکار رفته است. این جمله در ابتدای 113 سوره تکرار شده و یک بار نیز در آیه 30 سوره نمل و در میانه این سوره استفاده شده است. تنها سوره ای که بدون بسم لله نازل شده است سوره توبه می باشد که با اعلام بیزاری و برائت از مشرکین آغاز می شود لذا در ابتدای این سوره بسم لله بکار نرفته است.
مطابق نظر تمامی علمای امامیه، بسم لله در آغاز تمامی سوره های قرآن کریم به جز سوره مبارکه توبه، جزء سوره محسوب شده و باید در همه حال قرائت شود.
در سایر روایات چهارده گانه، اختلاف نظراتی در خصوص قرائت یا عدم قرائت این جمله در ابتدای سوره ها مشاهده می شود. لازم به ذکر است که در کلیه روایات چهارده گانه، حرمت بکارگیری بسمله در ابتدای سوره توبه مورد اتفاق می باشد. همچنین در خصوص به کارگیری جمله بسمله در ابتدای سوره از امام صادق (ع) منقول است که حضرت فرمود: کسی که در ابتدای سوره، بسمله را نخواند، آیه ای از آیات قرآن را انکار کرده است. قرائت بسم لله در ابتدای کلیه سور از باب وجوب و در میان سور از باب استحباب می باشد.

قطعات صوتی

  • عنوان
    زمان
  • 16:37

مشخصات

سایر مشخصات

تصاویر

قسمت‌های دیگر

پایگاه قرآن