فهرست
قسمت 11، بررسی مواضع دستگاه تکلم (2)

قسمت 11، بررسی مواضع دستگاه تکلم (2)

  • 19 دقیقه مدت
  • 68 دریافت شده
جناب آقای پورزرگری در این برنامه به بررسی مواضع دستگاه تکلم و مخارج حروف می پردازد.
موضع جوف: در اصطلاح تجوید به(حجم و فضای خالی دستگاه تکلم) جوف گفته می شود .این موضع یک مخرج بیشتر ندارد.
مخرج اول: محل خروج(حروف مد). این حروف بدون تکیه به قسمت معینی از دستگاه تکلم در فضای دهان تولید و خارج می شود
حروف مدی: (الف مدی– واو مدی_ یاء مدی) در زبان عرب هیچ تفاوتی بین صداهای کوتاه وکشیده نیست مگر از لحاظ زمان کشش صوت. در بخش روخوانی توضیحات لازم آمده است.

قطعات صوتی

  • عنوان
    زمان
  • 19:37

مشخصات

سایر مشخصات

تصاویر

قسمت‌های دیگر

پایگاه قرآن