فهرست
قسمت 17، ادای صحیح حروف

قسمت 17، ادای صحیح حروف

  • 18 دقیقه مدت
  • 187 دریافت شده
جناب آقای پورزرگری در این برنامه درباره "جایگاه تولید و خروج هر حرف" توضیح می دهد.
لفظ صحیح حروف، هدف اساسی علم تجوید و اولین مرحله قراءت است و قراءت بدون آن نه در نماز و نه در غیر نمازـ صحیح نیست. اگر کسی استعداد و توانایی تصحیح نطق خودرا بر قرآن داشته باشد و در این امر سستی نماید و در نتیجه مرتکب لحن و تحریف و خطا گردد، گناهکار است؛ زیرا قراءت قرآن در نماز، واجب است، همچنان که نماز واجب است؛ لذا همانطور که هر مسلمان باید به صفت نماز حضرت رسول‌الله (ص) نماز بخواند، قرائتش نیز، باید به صفت قرائت ایشان باشد.
در مرحله اول: باید مخارج حروف را بررسی کرد و زبان را بر آن ها تمرین داد تا بتواند به تلفظ حروف از مخارج خود و با صفات مربوط عادت کند، چون با این مخارج و صفت ها است که فرق بین حروف حاصل می‌شود.
اما مرحله دوم: مرحله اتقان و مهارت است؛ با شناختن دقیق امکان وقف به واسطه تمرین فراوان و ملاحظه معانی و تفسیر دقیق آن ها.

قطعات صوتی

  • عنوان
    زمان
  • 18:00

مشخصات

سایر مشخصات

تصاویر

قسمت‌های دیگر

پایگاه قرآن