فهرست
قسمت 56، مروری بر مد لین

قسمت 56، مروری بر مد لین

  • 17 دقیقه مدت
  • 35 دریافت شده
جناب آقای پورزرگری در این برنامه به مروری بر آموزش مد لین می پردازد و مروری بر دروس جلسات قبل دارند.
یکى دیگر از اقسام مد، «مد لین» است. مد لین از برخورد «واو ساکن ما قبل مفتوح» یا «یاء ساکن ما قبل مفتوح» با «سکون» ایجاد مى ‏شود.
اکثر قریب به اتّفاق موارد مد لین، در هنگام وقف ایجاد مى‏ شود و سکونى که سبب آن است، عارضى مى ‏باشد. مانند: إلیه- شیى- یوم- سوء تنها در تلفّظ «عین» در حروف مقطعه «حم عسق» و «کهیعص» در ابتداى سوره ‏هاى «شورى» و «مریم» سبب مد، سکون لازم است.
میزان کشش مد لین در مراتب «قصر»، «توسط» و «طول» جایز مى ‏باشد. تنها در حرف «عین» در سوره‏ هاى مذکور، کشش آن به «توسط» یا «طول» اولى و ارجح است.
نکته قابل توجّه این که کشش صوت باید بر روى «یاء» یا «واو» ساکن و به نرمى صورت پذیرد و از کشیدن فتحه حرف قبلى باید پرهیز شود.

قطعات صوتی

  • عنوان
    زمان
  • 17:13

مشخصات

سایر مشخصات

تصاویر

قسمت‌های دیگر

پایگاه قرآن