فهرست
قسمت 57، تمرین

قسمت 57، تمرین

  • 19 دقیقه مدت
  • 46 دریافت شده
جناب آقای پورزرگری در این برنامه به تمرین تجوید و مرور دروس جلسات قبل دارند.
نون ساکن و تنوین:
نون ساکن، ممکن است در حرف آید: (مِنْ، إِنْ، لَنْ) و در اسم : (عِنْدَ ، ألأَْنْبَاءُ ، ألأَْنْبِیَاءُ ) و در فعل: ( کُنْتُمْ ، یَنْأَوْنَ ، أنْتَظِرُوا ) و تنوین، نون ساکن زایدی است که تلفظ می شود اما نوشته نمی شود و فقط در اسم می آید : (عَزِیزٌ، غَفُورٌ، أَحَدُ ، أَزْوَاجَا ، غَاسِقٍ ...) .

نون ساکن و تنوین چهار حکم دارند: 1- اِظْهَار 2- اِدْغَام 3- قَلْب 4- اِخْفا.
اظهار: مقصود از اظهار ، روشن تلفظ کردن نون است؛ بدون آن که غنّه داده شود. این حالت، در شش حرف به وقوع می پیوندد: (همزه، ها، عین، حا، غین، خا).
ادغام: مقصود از ادغام ، فرو بردن نون ساکن و تنوین در حرف بعدی است به شکلی که نون، اصلاً تلفظ نشود؛ بلکه حرف بعدی با تشدید (ـّ) گفته شود. وقوع این حالت، زمانی است که بعد از آن ها یکی از حروف ششگانه (یرملون) باشد؛ یعنی: یا، را، میم، لام، واو، نون. این ادغام بر دو نوع است:
1- ادغام با غنّه؛ در چهار حرف: یا، واو، میم، نون.
2- ادغام بدون غنّه؛ در دو حرف: لام، را.

قطعات صوتی

  • عنوان
    زمان
  • 19:43

مشخصات

سایر مشخصات

تصاویر

قسمت‌های دیگر

پایگاه قرآن