فهرست
قسمت 67، اقلاب و اخفاء

قسمت 67، اقلاب و اخفاء

  • 18 دقیقه مدت
  • 52 دریافت شده
جناب آقای پورزرگری در این برنامه به آموزش اقلاب و اخفاء می پردازد و مروری بر دروس جلسات قبل دارند.
«اقلاب» یا «قلب» در لغت به معنای برگرداندن چیزی است، و اصطلاحا به قراردادن یک حرف به جای حرف دیگر گفته می‌شود.
مانند: تبدیل نون ساکن یا تنوین به حرف «میم» در صورتی که این دو قبل از حرف «با» قرار گیرند؛ مانند: «ان بورک» که خوانده می‌شود: «امبورک» و «علیم بذات» که خوانده می‌شود: «علیمم بذات».
علت این تبدیل این است که «با» و «میم» قریب المخرجند. در صورت قلب، مراعات غنه و اخفا لازم است؛ یعنی میم ساکن که ایجاد شده نیز در حرف «با» اخفا می‌شود که با غنه همراه است. اقلاب نون ساکن نزد حرف «با» این گونه است که دو لب را به حدی به هم نزدیک می‌کنیم که یک کاغذ نازک بتواند از میان آن‌ها عبور کند. هم زمان، بخش عمده صوت را از فضای بینی و به مقدار دو حرکت خارج و سپس حرف «با» را تلفظ می‌کنیم. حرف اقلاب منحصر در حرف «با» متحرک است. نشانه اقلاب «م» کوچکی است که در برخی قرآن‌ها در بالای نون ساکن یا تنوین قرار داده می‌شود.

قطعات صوتی

  • عنوان
    زمان
  • 18:19

مشخصات

سایر مشخصات

تصاویر

قسمت‌های دیگر

پایگاه قرآن