فهرست
قسمت  74، ابتدا در قرآن

قسمت 74، ابتدا در قرآن

  • 16 دقیقه مدت
  • 40 دریافت شده
جناب آقای پورزرگری در این برنامه به گفتاری دیگر در باب ابتدا در قرآن می پردازد و مروری بر دروس جلسات قبل دارند.
عوامل موثر در شناخت وقف و ابتدا
1- لغت: اولین شرط برای فهم موارد وقف و ابتدا دانستن معانی لغات است. فردی که معانی عبارات و آیات را نمی داند نمی تواند اجزای مختلف یک آیه را از هم تشخیص دهد.
2- نحو: نقش بسیار مهم در شناخت وقف و ابتدا دارد، به عنوان مثال در آیه ” واذ ابتلی ابراهیم ربه بکلمات “اگر قاری نداند که کلمه “ربه “فاعل ابتلی است ممکن است بر کلمه ابراهیم وقف کند.
و حتی گاهی اختلاف در ترکیب نحوی یک آیه موجب اختلاف در وقف و ابتدای آن می شود به عنوان مثال: در آیه 5 سوره الناس “الذی یوسوس فی صدور الناس” نقش کلمه “الذی ” دو وجه اعرابی دارد که یا صفت برای “الخناس “است و یا خبر برای مبتدای محذوف”هو”است ، که در صورت اول وقف بر “الخناس “وقف حسن و در صورت دوم وقف کافی است.
ابتدا در لغت به معناى اول و سرآغاز است و از نظر قرائت دو نوع ابتداداریم: 1ـ ابتدا, به معناى شروع قرائت قرآن.
2ـ ابتدا به معناى شروع مجدد یا ادامه قرائت بعد از وقف. در اینجا در مورد هریک از این دو به ترتیب سخن مى گوییم:
ابتدا, به معناى شروع قرائت قرآن.
پـیـش از شروع قرائت قرآن مستحب است قارى استعاذه نماید, یعنى از شر شیطان به پروردگار مـتـعال پناه ببرد, تا از وسوسه ها در امان بماند. مبناى استحباب استعاذه آیه شریفه قرآن است که مى فرماید: (فاذا قراءت القران فاستعذ باللّه من الشیطان الرجیم)
بنابراین گفتن استعاذه در ابـتـداى قـرائت چـه در نـمـاز و چـه در غـیـر نـمـاز از امـور اسـتـحـبـابى است و فقها نیز گفته اند: مستحب است که نمازگزار در رکعت اول پیش از خواندن سوره حمد بگوید: (اعوذ باللّه من الشیطان الرجیم )

قطعات صوتی

  • عنوان
    زمان
  • 16:58

مشخصات

سایر مشخصات

تصاویر

قسمت‌های دیگر

پایگاه قرآن