فهرست
قسمت 2 ، روش های قرائت

قسمت 2 ، روش های قرائت

  • 10 دقیقه مدت
  • 383 دریافت شده
استاد ستوده نیا در این برنامه درباره روش های قرائت قرآن کریم توضیح می دهند.
اگر کسی بخواهد قرآن را عربی بخواند باید با علم تجوید آشنا شود.
در ابتدای سوره پس از اعوذبالله باید بسم الله گفته شود.
فقط سوره توبه بسم الله ندارد.
لازم به ذکر است که بسم الله در ابتدای سوره حمد یک آیه محسوب می شود ، اما در سایر سوره ها اینگونه نیست.
قرائت قرآن ممکن است به چند روش انجام شود :
روش تحقیق ،روش تدویر ، روش حدر ...که در این جلسه درباره آن صحبت می کنیم.
روش تحقیق یعنی حق چیزی را ادا کردن.
در این روش کند و بدون عجله قرآن می خوانیم.
در صوت ادامه روش ها را بشنوید .

قطعات صوتی

مشخصات

سایر مشخصات

تصاویر

قسمت‌های دیگر

پایگاه قرآن