فهرست
 قسمت 3 ، ترتیل

قسمت 3 ، ترتیل

  • 9 دقیقه مدت
  • 228 دریافت شده
استاد ستوده نیا در این برنامه درباره ترتیل و شیوه های قرائت توضیح می دهند.
اگر کسی بخواهد قرآن را عربی بخواند باید با علم تجوید آشنا شود.
در جلسه قبل با مراتب و شیوه های قرائت آشنا شدیم.
اصطلاح دیگری داریم به نام ترتیل که درباره این موضوع در این جلسه صحبت می کنیم.
ترتیل هم یک روشی در کنار سه روش دیگر ( تحقیق ، تدویر و حدر ) است.
برخی دانشمندان معتقدند که روش ترتیل همان روش تحقیق است.
با این تفاوت که روش تحقیق برای آموزش و روش تعلیمی است و ترتیل برای فهم قرآن و کسب معنویت است.

قطعات صوتی

مشخصات

سایر مشخصات

تصاویر

قسمت‌های دیگر

پایگاه قرآن