فهرست
 قسمت 4،اصطلاحات تجوید

قسمت 4،اصطلاحات تجوید

  • 11 دقیقه مدت
  • 253 دریافت شده
استاد ستوده نیا در این برنامه درباره تجوید و اصطلاحات تجویدی توضیح می دهند.
اگر کسی بخواهد قرآن را عربی بخواند باید با علم تجوید آشنا شود.
تجوید، فن و مهارت تلاوت فصیح قرآن کریم است و مجموعه قواعدی است که بر قرائت فصیح قرآن حکم فرماست.
علم تجوید از دانش هایی است که مخصوص قرائت قرآن بنا شده و می توانیم بگوییم از کهن ترین علوم اسلامی است.
تجوید در لغت به معنای زیبا سازی یا نیکو گفتن است.
دانش تجوید عبارت است از تلفظ حروف عربی از جایگاه خود و ... .
در صوت برنامه در این باره بیشتر بشنوید .

قطعات صوتی

  • عنوان
    زمان
  • 11:05

مشخصات

سایر مشخصات

تصاویر

قسمت‌های دیگر

پایگاه قرآن