فهرست
قسمت 5،مخارج حروف

قسمت 5،مخارج حروف

  • 10 دقیقه مدت
  • 675 دریافت شده
استاد ستوده نیا در این برنامه درباره محل تلفظ حروف و مخارج حروف توضیح می دهند.
اگر کسی بخواهد قرآن را عربی بخواند باید با علم تجوید آشنا شود.
در این برنامه درباره تلفظ حروف عربی نکاتی می آموزیم.
حروف الفبای عربی با حروف الفبای فارسی تفاوت دارد.
حروف الفبای فارسی 32 حرف و حروف الفبای عربی 28 حرف هست.
در حروف الفبای عربی هر حرفی در نقطه خاصی از دهان و لبها ممکن است تلفظ شوند .
تعدادی از حروف در حروف الفبای عربی تلفظ مشترک دارند که به آن مخرج حرف می گویند.
برای ادامه آموزش، صوت را بشنوید .

قطعات صوتی

  • عنوان
    زمان
  • 10:57

مشخصات

سایر مشخصات

تصاویر

قسمت‌های دیگر

پایگاه قرآن