فهرست
قسمت 6، حلق

قسمت 6، حلق

  • 10 دقیقه مدت
  • 220 دریافت شده
استاد ستوده نیا در این برنامه درباره تولید 6 حرف از 3 مخرج حلق توضیح می دهند.
اگر کسی بخواهد یادبگیرد قرآن را عربی بخواند باید با علم تجوید آشنا شود.
مخرج همان محل تولید حرف است.
28 حرف عربی در 17 مخرج تولید می شوند.
حلق اندامی ست که از بالای حنجره شروع و تا پشت زبان کوچک امتداد پیدا می کند.
در حلق 3 مخرج وجود دارد.
از 3 مخرجی که در حلق وجود دارد 6 حرف تولید می شود که حمزه و ها از آن جمله می باشند.
در این برنامه با حروفی که از مخارج حلق تولید می شوند بیشتر آشنا خواهیم شد.

قطعات صوتی

مشخصات

سایر مشخصات

تصاویر

قسمت‌های دیگر

پایگاه قرآن