فهرست
 قسمت 7، لسان

قسمت 7، لسان

  • 10 دقیقه مدت
  • 239 دریافت شده
استاد ستوده نیا در این برنامه درباره لسان و مخارج حروف توضیح می دهند.
اگر کسی بخواهد قرآن را عربی بخواند باید با علم تجوید آشنا شود.
اولین حرفی که در زبان عربی و علم تجوید مورد بحث است مخرج "قاف" و حرف "قاف" است
ریشه ی زبان اصلی بالا رفته و با زبان کوچک مماس می شود . در یک لحظه هوا در پشت این مانع حبس می شود (راه بینی نیز بسته است) و ناگهان مخرج حرف از هم باز می شود و حرف «قاف» تولید می گردد .
صدای «قاف» برخلاف «غین » نرم و ممتد نیست بلکه محکم و با شدّت اداء می شود (انسدادی) .
برای ادامه آموزش صوت را بشنوید.

قطعات صوتی

مشخصات

سایر مشخصات

تصاویر

قسمت‌های دیگر

پایگاه قرآن