فهرست
 قسمت 8،حرف کاف

قسمت 8،حرف کاف

  • 9 دقیقه مدت
  • 275 دریافت شده
استاد ستوده نیا در این برنامه درباره بیان حرف کاف توضیح می دهند.
اگر کسی بخواهد قرآن را عربی بخواند باید با علم تجوید آشنا شود.
در این برنامه مخرج حرف "کاف" آموزش داده می شود.
محل خروج «کاف» عقب زبان کمی جلوتر از ریشه ی آن ، با زبان کوچک مماس می شود و راه دهان را می بندد (همزمان راه بینی هم بسته است) و ناگهام مخرج حرف از هم باز می شود و صدای «کاف» تولید می گردد.
پس مخرج «کاف» از مخرج «قاف» به جلوی دهان نزدیک تر است و سطح وسیع تری از عقب زبان را به خود اختصاص می دهد .حرف «کاف» نیز با شدت و پس از انسداد کامل اداء می شود.
در ادامه سه حرف (جیم ، شین و یا ) آموزش داده شده ،که می توانید در صوت بشنوید.
از آنجا که زبان کوچک (لهاة) در تولید دو حرف «قاف» و «کاف» نقش مشترک دارد ، لذا به این دو حرف ، «حروف لَهَوی» گویند.
در ادامه برنامه در صوت تلفظ سه حرف (جیم ،شین و یا) را بشنوید .

قطعات صوتی

مشخصات

سایر مشخصات

تصاویر

قسمت‌های دیگر

پایگاه قرآن