فهرست
قسمت 10،حرف لام

قسمت 10،حرف لام

  • 10 دقیقه مدت
  • 99 دریافت شده
استاد ستوده نیا در این برنامه درباره تلفظ صحیح حرف لام توضیح می دهند.
اگر کسی بخواهد قرآن را عربی بخواند باید با علم تجوید آشنا شود.
تلفظ صحیح حرف "لام" و محل خروج حرف «لام».

این حرف از اتصال نوک زبان با مرز بین لثه بالا و گودی سقف دهان ایجاد می شود .
در این حالت، کناره های زبان از دندان های مقابل خود در آرواره ی بالا ، جدا می شود و هوای خروجی ، در حالی که تارهای صوتی مرتعش هستند ، از دو کناره ی زبان خارج می شود.
در ادامه برنامه به تمرین و تکرار کلماتی که در آن حرف لام دارد اشاره می شود.

قطعات صوتی

مشخصات

سایر مشخصات

تصاویر

قسمت‌های دیگر

پایگاه قرآن