فهرست
 قسمت 11 ،مخرج حروف

قسمت 11 ،مخرج حروف

  • 9 دقیقه مدت
  • 219 دریافت شده
استاد ستوده نیا در این برنامه درباره مخرج حرف کاف توضیح می دهند.
اگر کسی بخواهد قرآن را عربی بخواند باید با علم تجوید آشنا شود.
تجوید در لغت به معنی تکمیل، تحسین و نیکو گردانیدن است ، و در اصطلاح به قواعد و دستورهایی گفته می شود ،که به نیکو خواندن قران کریم کمک می کنند.
در این برنامه طرز تلفظ سه حرف (دا ، تا و طا ) آموزش داده می شود .
آموزش را در صوت برنامه دنبال کنید.

قطعات صوتی

مشخصات

سایر مشخصات

تصاویر

قسمت‌های دیگر

پایگاه قرآن