فهرست
قسمت 13، میم ساکن

قسمت 13، میم ساکن

  • 10 دقیقه مدت
  • 81 دریافت شده
استاد ستوده نیا در این برنامه درباره احکام میم ساکن توضیح می دهند.
اگر کسی بخواهد قرآن را عربی بخواند باید با علم تجوید آشنا شود.
در این برنامه به آموزش و تلفظ صحیح حروف (ثا، ذال، و ظا)
این سه حرف در فارسی به یک شکل تلفظ می شوند اما در زبان عربی هر یک صدای خاص خود را دارند .
در صوت به صورت کامل آموزش تلفظ را بشنوید.

قطعات صوتی

مشخصات

سایر مشخصات

تصاویر

قسمت‌های دیگر

پایگاه قرآن