فهرست
33 : تفخیم حرف راء

33 : تفخیم حرف راء

  • 9 دقیقه مدت
  • 225 دریافت شده
استاد ستوده نیا در این برنامه درباره تفخیم حرف را توضیح می دهند.
اگر کسی بخواهد قرآن را عربی بخواند باید با علم تجوید آشنا شود.
احکام تفخیم حرف «راء»:
حرف "راء" اگر شرایطی که در زیر گفته می شود، را داشته باشد، تفخیم می گردد یعنی دهان به صورت عمودی باز شده و حجیم اداء می گردد:
1) "راء" مفتوح و یا مضموم باشد.
مانند :
مفتوح: رَسُولٌ ، فِرَاراً ، رَحْمٰن ، نُرَدُّ ، رَبِّ ، ذوُمِرَّةٍ ، رٰازِقٌ ، اَلرُّوح مضموم: رُقُودٌ ، خَبِیرٌ ، غُرُوراً ، غَفوُرٌ ، رُحَمٰآءُ ، هٰارُونَ ، سُرُرٍ
2) "راء" ساکنه ای که ماقبل مفتوح و یا مضموم باشد.
مانند:
ماقبل مفتوح: اَرْبٰی ، اَلقَمَرْ ، یَرْضٰی ، مَرْیَمَ
ماقبل مضموم: قُرْبٰی ، اَلزُّبُرْ ، اَلْقُرْآن ، اَلْفُرْقٰانَ ، اُرْسِلَ ، دُسُرْ
3) "راء" ساکنه ای که ماقبل ساکن و ماقبل آن مفتوح و یا مضموم باشد. بدیهی است که این حالت که دو ساکن در کنار هم باشند تنها زمانی اتفاق می افتد که وقف انجام بدهیم.
مانند :
ماقبل ساکن و ماقبل آن مفتوح: وَالْفَجْرْ ، وَالْوَتْرْ ، عَشْرْ ، وَالْعَصْرْ
ماقبل ساکن و ماقبل آن مضموم: خُسْرْ ، بِکُمُ الیُسْرْ ، بِکُمُ العُسْرْ
4) "راء" ساکنه ای که ماقبلِ آن "الف مدی"و یا "واو مدی" باشد. بدیهی است که این حالت هم تنها زمانی اتفاق می افتد که وقف انجام بدهیم.
مانند:
ماقبلِ آن "الف مدی": نٰارْ ، اَلْقَرٰارْ ، مِعْشٰارْ ، مَعَ الْاَبْرٰارْ
ماقبل آن "واو مدی": نُوُرْ ، اَلْغُرُورْ ، طوُرْ ، مَسْطوُرْ
5) "راء" ساکنه ای که ماقبل آن "همزه وصل (الف وصل)" باشد. مانند:
رَبِّ ارْجِعُونِ ، ارْجِعُونِ ، اِنِ ارْتَبْتُم ، لِمَنِ ارْتَضٰی ، اِرْحِمْ
6) "راء" ساکنه ای که مابعد آن "حرف استعلاء" بیاید. (بشرطی که در یک کلمه باشند) .
مانند: فِرْقَةٍ ، اِرْصٰادًا ، قِرْطٰاسٍ ، لَبِرْمِرْصٰاد.
صوت برنامه را بشنوید.

قطعات صوتی

مشخصات

سایر مشخصات

تصاویر

قسمت‌های دیگر

پایگاه قرآن