فهرست
قسمت 57 ، وقف و ابتدا و کاربرد کلمه "بلا"

قسمت 57 ، وقف و ابتدا و کاربرد کلمه "بلا"

  • 14 دقیقه مدت
  • 54 دریافت شده
قسمت: 57
كارشناسان مهمان کریم دولتی
نام سریالی: آموزش وقف و ابتدا - کریم دولتی
در این برنامه استاد کریم دولتی درباره موضوع وقف و ابتدا و کاربرد کلمه "بلا" توضیح می دهند و به مرور موضوعات جلسات قبل می پردازند.
یکى از پایه‌هاى مهم ترتیل ، رعایت وقف و ابتدا ، یعنى دانستن چگونگى ایستادن بر آیه یا بخشى از آن و چگونگى شروع به خواندن قرآن است . چگونگى وقف و ابتدا ، دانش مستقلى از علوم قرآن را تشکیل مى‌دهد ، اما غالباً در کتاب‌هاى تجویدى نیز به قواعد مهم آن پرداخته مى‌شود .
براى دست‌یابى و بهره‌گیرى عموم مردم از قواعد وقف و ابتدا ، دانشمندان ، به وضع علایم و نشانه‌هایى در این‌باره اقدام کرده‌اند که مهم‌ترین آن‌ها بر روى آیات قرار داده شده است ; هم‌چون : مـ‌، ق ، ط ، لا و‌ ...‌.
چرا در پایان هر آیه که مى‌ایستیم، حرف حرکت‌دار را به صورت ساکن تلفظ‌ مى‌کنیم ؟
علت آن قاعده‌اى است به نام «وقف اسکان» ، که در علم تجوید درباره آن صحبت مى‌کنند . وقف اسکان به معناى ساکن نمودن است ; یعنى غیر از دو جا ( وقف بر «ة‌ـ‌ـة» که در وقف به هاء ساکن خوانده مى‌شود و وقف بر تنوین نصب که به «الف‌مدى» تبدیل مى‌شود . ) در بقیه کلمات ، حرکت حرف آخر کلمه هرچه باشد ، ساکن مى‌شود . در آخر آیات هم ، چون ما وقف مى‌کنیم ، ناچار حرکت حرف آخر کلمه آخر به سکون تبدیل مى‌شود .

قطعات صوتی

  • عنوان
    زمان
  • 14:22

مشخصات

سایر مشخصات

تصاویر

قسمت‌های دیگر

پایگاه قرآن