فهرست
قسمت 1، حرکات کوتاه

قسمت 1، حرکات کوتاه

  • 27 دقیقه مدت
  • 86 دریافت شده
در این برنامه استاد تاجیک به آموزش حرکات کوتاه می پردازد.

صداهای کوتاه و کشیده در قرآن
تعریف صداهای کوتاه و کشیده
صداها یا حرکات، مهمترین نقش را در تلفظ حروف و کلمات قرآن کریم دارند.

صداهای کوتاه در قرآن به شکل های زیر هستند:

فتحه ( —َ )
کسره ( —ِ )
ضمه ( —ُ )

قطعات صوتی

  • عنوان
    زمان
  • 27:55

مشخصات

سایر مشخصات

تصاویر

قسمت‌های دیگر

پایگاه قرآن