فهرست
قسمت 12 ، تنوین

قسمت 12 ، تنوین

  • 21 دقیقه مدت
  • 70 دریافت شده
در این برنامه استاد محمدرضا پورزرگری به آموزش تنوین و آشنایی با خواندن تنوین می پردازد.
ضمن اینکه در این جلسه دوره درس قبل و تمریناتی نیز مطرح می شود.
نحوه ی تلفظ تنوین نزد حرف ساکن(رفع التقاء ساکنین):

طبق قائده ی کلی ابتدا به ساکن محال است و حرف ساکن به کمک حرکت حرف ماقبلش خوانده می شود و دو حرف ساکن در کنار هم نمی آیند(مگر در آخر کلمه که سکون عارضی رخ دهد)و از آنجایی که تنوین نون ساکنی ست که نوشته نمی شود ولی خوانده می شود، هرگاه به حرف ساکن یا تشدید دار برسد التقائ ساکنین پیش می آید یعنی دو حرف ساکن در کنار هم واقع می شوند و برای رفع این مشکل باید نون تنوین را کسره داد تا بتوان آن را تلفظ کرد.

قطعات صوتی

  • عنوان
    زمان
  • 21:47

مشخصات

سایر مشخصات

تصاویر

قسمت‌های دیگر

پایگاه قرآن