فهرست
قسمت 12 ، وقف تام

قسمت 12 ، وقف تام

  • 9 دقیقه مدت
  • 35 دریافت شده
استاد محمدزاده در این برنامه درباره وقف تام توضیح می دهند.
همچنین جهت یادآوری بر دروس گذشته مروری خواهند داشت.
تعریف وقف تام:

هر گاه دو عبارت به گونه‌ای باشد که هر کدام به تنهایی مستقل و مفید معنا باشد وهیچ ارتباط لفظی و معنوی وجود نداشته باشد، وقف بین آن دو وقف تام خواهد بود.
حکم وقف تام:

وقف بر آن و ابتدا از عبارت دوم بسیار نیکو و پسندیده است.

وقف بیان تام:در برخی از وقف های تام، برای بیان مقصود آیه، حتماً باید وقف انجام شود، وگرنه در معنا و اعراب آیه خلل وارد میشود.به عنوان مثال:

والله لا یهدی القوم الظالمین”✨”الذین امنوا و هاجروا “✨

وصل این دو عبارت موجب این توهم میشود که” الذین”صفت برای “الظالمین ” است واز نظر معنا نیز خلاف مقصود آیه است یعنی ظالمین کسانی هستند که ایمان آورده و هجرت کردند. پس برای بیان مقصود آیه، حتماً، حتماً باید وقف انجام شود.(طبق علایم وقف، وقف آن لازم است).

همانطور که در درسهای قبل عنوان شد،اختلاف اعراب، قرائت ویا تفسیر در نوع وقف و ابتدا موثر است،لذا گاهی طبق یک نوع قرائت، اعراب و یا تفسیر، وقف تام و طبق نوعی دیگر، وقف کافی یا حسن خواهد بود. به عنوان مثال در آیه شریفه 139 بقره :

اتحاجوننا فی الله ……ونحن له مخلصون “که طبق قرائت “ام تقولون “

وقف بر “المخلصون ” وقف کافی، وطبق قرائت “ام یقولون “وقف تام خواهد بود.

توضیح 👈 “اتحاجوننا “مخاطب”ام تقولون “مخاطب، وجود رابطه معنوی، وقف آن کافی است. اما طبق قرائت “ام یقولون “، “اتحاجوننا” مخاطب، “ام یقولون” “غایب، عدم رابطه معنوی، لذا وقف آن، تام خواهد بود.

قطعات صوتی

مشخصات

سایر مشخصات

تصاویر

قسمت‌های دیگر

پایگاه قرآن