فهرست
قسمت 3 ، حروف کشیده

قسمت 3 ، حروف کشیده

  • 24 دقیقه مدت
  • 54 دریافت شده
استاد مقدسی در این برنامه درباره حروف کشیده توضیح می دهند.
همچنین جهت یادآوری بر دروس گذشته مروری خواهند داشت.
حروف کشیده در قران
آموزش " یای مدی " یا "یای کشیده " و " واو کشیده "
یای مدی مثل : قیل ، فیهی ، دینی ، لفی .

واو کشیده مثل : دونی ، نورو ، روحی .
با آموزش و یادگیری زبان عربی و فهمیدن جزییات ، بیشتر و بیشتر با قران کریم آشنا می شویم و بهتر می توانیم آن را درک کنیم .

قطعات صوتی

  • عنوان
    زمان
  • 24:33

مشخصات

سایر مشخصات

تصاویر

قسمت‌های دیگر

پایگاه قرآن