فهرست
قسمت 4 ، الف کشیده

قسمت 4 ، الف کشیده

  • 30 دقیقه مدت
  • 43 دریافت شده
استاد مقدسی در این برنامه درباره " الف کشیده یا الف مدی" توضیح می دهند.
همچنین جهت یادآوری بر دروس گذشته مروری خواهند داشت.
الف کشیده یا الف مدی مثل :
بال ، حال ، حاش .
با دانستن و خواندن و بالا بردن اندوخته هایمان می توانیم قدمهای محکمی در راستای یادگیری قران کریم برداریم و به درک بهتری از قران کریم برسیم .

قطعات صوتی

  • عنوان
    زمان
  • 30:32

مشخصات

سایر مشخصات

تصاویر

قسمت‌های دیگر

پایگاه قرآن